HALOHA!

Advertising is the way great brands get to be
great brands.
WE WILL ROCK U
Avaleht  /  E-poe kasutustingimused

MARGARET E-POE KASUTUSTINGIMUSED

1. KEHTIVUS

1.1 Käesolevad kasutustingimused kehtivad veebiaadressil www.margaret.fashioni asuva Margareti e-poe (omanik BitHub OÜ, edaspidi Margaret) kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Margareti e-poest tellitud kaupade ostu-müügileping sõlmitakse Margareti ja tooteid telliva füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi klient) vahel vastavalt kasutustingimustele.

1.3 Lisaks käesolevatele kasutusingimustele ja ostu-müügilepingule reguleerivad Margareti e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, väljakujunenud head tavad ja ostmisjuhend (vt KKK).

1.4 Margaretil on õigus www.margaret.fashion arengust tulenevalt ning efektiivsema ja turvalisema toimimise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta. Muudatused tingimustes ja tootehindades jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise hetkest e-poe leheküljel. Tingimuste muudatuse jõustumisele eelnevalt esitatud tellimustele rakenduvad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5 Kui Margaret ja klient soovivad kaubelda Margareti e-poe kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel peab klient Margareti e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitama, et ta on tutvunud ja nõustub müügitingimustega.

 

2. KAUP JA KAUBA HIND

2.1 Margareti veebilehel olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad kehtivat käibemaksu.

2.2 Margareti e-poest tellitavale Kaubale lisandub transpordihind, mis arvutatakse Kliendi ostukorvis vastavalt tellitava kauba kogusele ja valitud transpordiviisile.

2.2.1 Tingimustest toodud transpordi hinnad on orienteeruvad. Ajakohane, hetkel kehtiv hind on toodud ostukorvis. Margaretil on õigus igal ajahetkel transpordi hindasid muuta.

2.2.2 Transpordi hinda puudutavad küsimused ja probleemid edastada e-maili aadressile info@margaret.fashion

2.3 Kauba kohaletoimetamise hinnakiri on märgitud ostmisejuhendis KKK ja esitatud ettemaksuarvel.

2.4 Kõik hinnad ja toodete kogused on e-poes esitatud reaalajas.

2.5 Margaret jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Kaupade hindu ei ole võimalik tagasiulatuvalt muuta varasemalt laekunud tellimustes, mille eest klient on täies mahus tasunud.

2.6 Toodete värvus võib pildiga võrreldes teatud määral varieeruda.

 

3. E-POES TELLIMUSE ESITAMINE JA LEPINGU JÕUSTUMINE

3.1 Kliendi e-poe ostukorv luuakse nupule “Lisa ostukorvi” vajutamise hetkel.

3.2 Ostukorvis olevate toodete arv on muudetav lahtris „kogus“. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta klienti ostma.

3.3 Klient saab tooteid vajadusel ostukorvist eemaldada.

3.4 Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele klientidele.

3.5 Tellimuse vormistamiseks sisestab klient ostukorvi lehel nõutavad andmed, valib makse- ja kohaletoimetamisviisi, tutvub ja nõustub seejärel Tingimustega ning vajutab nupule „Maksma”. Kliendi poolt Margareti e-poodi sisestatud tellimus loetakse üldjuhul sooviks sõlmida tellitud toodete ostu-müügileping.

3.6 Tellimuse vormistamisel kontrollib klient oma kontaktandmete õigsust. Informatsiooni õigsusest sõltub toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine ning vahel ka võimalikud lisakulutused.

3.7 Leping loetakse sõlmituks, kui klient on tasunud ettemaksu. Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

3.8 Lepingut ei loeta sõlmituks juhul, kui ei tasuta ettemaksu 100% ulatuses.

3.9 Arvel on toodud Margareti andmed, kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu edastatakse tellimus.

3.10 Täpne tellimuse esitamise juhis on kirjeldatud Margareti KKK leheküljel.

 

4. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG JA KORD

4.1 Margaret täidab tellimuse sõltuvalt kliendi asukohast Eestis 7-14 päeva jooksul. Viivituse korral võetakse kliendiga täiendavalt ühendust. Välismaale toimetatakse tooteid erikokkuleppel.

4.2 Tellitud tooted edastatakse kliendile transporditeenuste osutajate abil. Võimaliku transporditeenuse osutaja ja transpordi viisi valib klient tellimuse tegemisel. Erinevate võimalike transporditeenuse toimimine on kirjeldatud Margareti veebilehel korduma kippuvate küsimuste (KKK) alamlehel.

4.3 Juhul, kui tellimust ei ole võimalik koheselt terviklikult täita (kõiki tellitud tooteid ei ole laos, toodetel on erinevad tarneajad vms), saadab Margaret tellitud tooted kliendile mitme saadetisena, kui mitme saadetise transpordikulu jääb kliendi arvel toodud summa piiresse.

4.4 Margaretil on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgmistel juhtudel:
– toode on laost otsa saanud;
– toote hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui klient ei vasta Margareti poolt kehtestatud tingimustele.

4.5 Juhul, kui Margaretil ei ole võimalik tellimust täita, võetakse kliendiga ühendust ning pakutakse asendustoodet või tagastatakse tasutud summa juhul, kui klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

5. KAUBA EEST TASUMINE MARGARETI E-POES

5.1 Margareti e-poes müügil oleva kauba eest saab tasuda 100%-lise ettemaksu arve alusel.

5.2 Makse sooritamiseks vajutab klient peale andmete sisestamist ja makseviisi valimist nupule „Maksma”. Klient juhendatakse läbi pangalingi maksma. Pärast makse sooritamist saadetakse kliendile ostukinnitus koos arvega kliendi poolt sisestatud e-maili aadressile.

5.3 Kuni toodete eest täieliku tasumiseni on need Margareti omand ning ostmiseks kättesaadav teistele klientidele.

 

6. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

6.1 Tellimus väljastatakse Margareti kauplusest pärast arve õigeaegset tasumist.

6.2 Tooted toimetatakse kliendini kullerfirma vahendusel Harjumaa piires 3-7 tööpäeva jooksul ja väljaspoolt Harjumaad 5-7 tööpäeva jooksul.

6.2.1 Kui kliendi poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Kullerfirma toimetab tooted kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.
6.2.2 Klient peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.
6.2.3 Klient kontrollib tooted vahetult pärast kätte saamist ja teavitab nende vigastuste korral Margareti elektronposti aadressil info@margaret.fashion. Kullerfirma poolt vigastatud toode asendatakse.

7. LEPINGUST TAGANEMINE NING KAUPADE VAHETAMINE

7.1 Margaretil on õigus tühistada kliendi tellimus juhul,
7.1.1 kui Klient ei ole tellimuse eest 100% ulatuses tasunud;
7.1.2 kui tellitud tooteid ei ole mistahes põhjusel võimalik tarnida. Sellisel juhul teavitab Margaret klienti e-kirja teel ja tagastab 14 päeva jooksul ettemaksu.

7.2 Kliendil on õigus pärast tellimuse eest tasumist, kuid enne toodete väljastamist või ise toodetele järele tulemist oma tellimus tühistada, teavitades sellest Margareti e-maili info@margaret.fashion teel koos taganemise põhjuse, arve numbri ja oma arvelduskonto numbriga. Ettemaks tühistatud tellimuse eest koos transpordimaksumusega tagastatakse kliendi pangakontole 14 päeva jooksul alates kirja kätte saamisest.

7.3 Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud lepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud toodete üleandmisest kliendile. Kui mõni tellitud toodetest jõuab kliendini teistest hiljem, siis kehtib hiljem kätte saadud toote suhtes taganemisõigus alates hilisemast kättesaamisest. Tagastamiskulud kannab klient. Margaret tagastab Kauba eest saadud summa 14-30 päeva jooksul Kliendile. Transpordikulud seoses toodete toimetamisega kliendini ei kuulu hüvitamisele.

7.4 Kliendil on õigus tagastada või vahetada 14 päeva jooksul oluliste puudustega (praak) tooteid. Tagastamise või vahetamisega seotud transpordikulud kannab Margaret. Kauba tagastamisel kannab Margaret tellimuse summa 100% ulatuses 14-30 päeva jooksul kliendi kontole.

7.5 Ettetellitud tooteid tagastada ega vahetada ei saa.

7.6 Tagastatav kaup peab olema originaalmarkeeringutega, terve ja kasutamata.

7.7 Kui tagastatav toode on kahjustatud kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab Margaret endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine kliendile tagastamisele kuuluvast summast või loobuda hüvitamisest täies mahus. Margaret ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.8 Kauba tagastamiseks tuleb täita tagastusleht, mille viide asub Margaret veebilehe jaluses. Margaret võtab pärast avalduse saamist kliendiga ühendust ja lepib kokku tagastamisega seotud asjaolud.

7.9 Margaret e-poest tellitud toodete garantiitingimused annab vastava kauba tootja ja need on kirjas pakendil või eraldi lehel toote juures. Kui eelpool toodud viisil ei ole garantiitingimusi edastatud või garantiitingimused ei vasta seadusele, kehtivad seadusega vastavale kaubale sätestatud garantiitingimused.

7.10 Garantiist tulenevat nõuet saab Margaretile esitada ainult koos kauba eest tasumist tõendavate maksekorralduste, ostuarvete ja garantiitingimuste juures oleva garantiitalongiga.

7.11 Kliendil on õigus oluliste puudustega tooteid vahetada garantiiajal. Kaup peab olema originaalmarkeeringutega ja kasutamata. Kauba vahetamiseks tuleb täita Tagastusleht, sh selgitada Kaupade vahetamise põhjus. Garantii korras Kauba vahetamisega seotud kulud kannab Margaret.

8. TELLIJATE ANDMETE KASUTAMINE

8.1 Margaretil on õigus koguda klientide poolt Margaretile edastatud isikuandmeid (tellija nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress).

8.2 Margaretil on õigus vajadusel avaldada klientide andmeid tellimuse täitmiseks ka kolmandatele isikutele.

8.3 Margaretil on õigus kasutada klientide andmeid ka oma majandustegevuse raames reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks kliendile, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

8.4 Margaretil on õigus kliendi igasuguse makseviivituse korral edastada kliendi isikuandmeid kolmandale isikule avaldamiseks maksehäirete registris.

8.5 Margaretil on õigus avaldada kliendi isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale, kohtutäiturile ning kohtule.

8.6 Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või lepingu täitmiseks.

 

9. VASTUTUS

9.1 Margaret vastutab kliendi ees ja klient vastutab Margareti ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2 Pooled vastutavad otsese varalise kahju tekitamise eest juhul, kui kahju põhjustati tahtlikult või raskest hooletusest. Käesolev säte ei piira seadusest tulenevat kauba tootja vastutust.

9.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9.4. Margaret ei kompenseeri kliendile võimalikku moraalset kahju seoses hindade, tarneaegade ja muude tingimuste muutumistega käesolevate tingimuste raames.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1 Kõik veebilehel olevad materjalid on autoriõigustega kaitstud. Materjalide kasutamiseks tuleb eelnevalt luba küsida Margaretilt.

10.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.3 Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

10.4 Kliendi ja BitHub OÜ vahel seoses Margareti e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse.